Regulamin Przeglądu Angielskiej Piosenki Dziecięcej

VI Przegląd Angielskiej Piosenki Dziecięcej

‘Eyes On Kids’

odbędzie się  w konwencji jesiennej, w czwartek 22 listopada 2018,  w godzinach 9.00 -11.30

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 , Kraków os. Słoneczne 12.

Cele przeglądu:

 

 • wspólna zabawa

 • prezentacja umiejętności wokalnych i językowych dzieci

 • zachęcanie dzieci do nauki języka angielskiego w  przyjemny sposób

 • rozbudzanie wiary we własne siły i talenty

 • wdrażanie dzieci do publicznych wystąpień, radzenia sobie ze stresem oraz odpowiedniego zachowania się na scenie

 • zintegrowanie dzieci z różnych placówek przedszkolnych i szkolnych

 • nawiązanie współpracy pomiędzy nauczycielami (wymiana doświadczeń)

 

Warunki uczestnictwa:

 

 1. Uczestnikami przeglądu są dzieci z zerowych oddziałów placówek przedszkolnych oraz dzieci klas 0-III ze szkół podstawowych.

 2. Przegląd odbywa się w kategorii zespół (może to być grupa przedszkolna, klasa szkolna lub grupa mieszana z danej placówki).

 3. Jedna placówka może zgłosić maksymalnie dwa zespoły (o ilości dzieci decyduje nauczyciel j.angielskiego wraz z wychowawcą).

 4. Wykonawcy prezentują dowolny utwór muzyczny w języku angielskim trwający nie dłużej niż 5 minut.

 5. Podkładem muzycznym podczas występów może być akompaniament własny, nagranie instrumentalne lub półplayback.
   

Dodatkowe regulacje:

 

 • Nauczyciele zgłaszają uczestnictwo swoich zespołów do dnia 16 listopada 2018, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przeglądu w zakładce kontakt i zgłoszenia.

 • Zgłoszenie do uczestnictwa w przeglądzie jest równoznaczne z tym, że uczestnicy (opiekunowie prawni)/opiekunowie wyrażają zgodę na nagrywanie, filmowanie oraz fotografowanie dzieci podczas przeglądu, a powstały materiał staje się własnością organizatorów.

 • Nauczyciele proszeni są o dostarczenie podkładów muzycznych do dnia 16.11.2018  w postaci pliku muzycznego lub linka do pliku za pośrednictwem poczty email na adres: eyesonkids105@gmail.com. Proszeni są również o  nadesłanie słów piosenki do organizatora.

 • Materiał zarejestrowany podczas przeglądu będzie udostępniony, na prośbę, placówkom biorącym udział w przeglądzie. Wybrane nagrania i fotografie pojawią się również na stronie internetowej przeglądu.

 • Na przegląd zaproszeni są również rodzice i opiekunowie dzieci.

 • Zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy, a nauczyciele podziękowania za przygotowanie dzieci do występów.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczności prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

by Hiro

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now